Babalar, annelere göre daha riskli...

Goodyear, bu yıl aralarında Türkiye’nin de bulunduğu toplam 19 Avrupa ülkesinde, yaşları 16-25 arasında değişen 6800 acemi sürücünün ebeveyniyle yaptığı geniş çaplı anketle çarpıcı sonuçlar elde etti. Ailelerin, çocuklarının sürüş öğrenimini nasıl desteklediklerini ve sürücü olarak yol güvenliği davranışları açısından çocukları üzerinde oluşturdukları etkiyi anlamayı hedefleyen anketin verileriyle yayınlanan Yol Güvenliği Beyaz Bülteni’nin sonuçlarından biri de baba olan sürücülerin, direksiyon başında annelere göre daha fazla risk aldığı yönünde.
Araştırmaya göre Türkiye’deki sürücü babaların kadınlara göre hız cezası alması daha sık
görülüyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin genelinde erkeklerin %24’ü, kadınların ise %18’i ceza alırken, Türkiye’de bu oran erkeklerde %28, kadınlarda ise %6 olarak görülüyor. Bunun yanı sıra Avusturya, Finlandiya, Danimarka ve Rusya’da genç ve acemi sürücülerin babaları, hız konusunda annelere oranla 2 kat daha fazla ceza alıyor.
Goodyear’ın acemi sürücüler ve sürüş eğitmenleriyle yaptığı daha önceki araştırmaları da, genç erkeklerin, kadınlara oranla araç sürerken hızlanmaya daha eğilimli olduklarını ortaya koymuştu (erkekler %70; kadınlar %62). Bununla ilgili olarak, AB dahilindeki sürüş eğitmenlerinin %52’si, batı kültürünün hızlı araç kullanımını bir erkeklik göstergesi olarak yücelttiğini belirterek, konunun önemine dikkat çekmişlerdi.
Goodyear EMEA Tüketici Lastikleri Başkan Yardımcısı Olivier Rousseau araştırmayla ilgili olarak, “Anketimize göre, tüm yaş gruplarındaki erkek sürücüler, kadınlara göre daha fazla riski göze alıyorlar. Erkek çocuklar ve genç erkekler, erken yaşlarda babalarını taklit ediyorlar. Bu nedenle, özellikle genç erkek sürücüleri hedefleyen kampanyalar, risk bilincinin artmasına ve yollarda güvenliğin desteklenmesine katkıda bulunabilir” yorumunda bulundu.
Erkek sürücüler kadınlara göre direksiyon başında daha rahat!
Araştırmaya göre lastik bakımı konusunda da cinsiyetler arasında oldukça büyük farklılıklar bulunuyor. Kadınların %20’si patlak lastiği değiştirme konusunda kendilerine güvenmezken, bu oran erkeklerde sadece %2. Ayrıca erkekler, kötü hava koşullarında kadınlara oranla sürüşlerine daha fazla güveniyorlar (erkeklerde %24, kadınlarda %13).
Goodyear’ın ailelerin yol güvenliği konusundaki alışkanlık ve davranışları hakkındaki yeni bulguları içeren Yol Güvenliği Beyaz Bülteni, 2012 ve 2013’te gençlerin sürüş ve yol güvenliği alışkanlıkları ve sürüş eğitmenleri ile yaptığı araştırmaların üzerine kurulmuştu. Goodyear, bu üç grup üzerinde yol güvenliği odaklı araştırmaları, birçok profesyonel ortakla sürdürürken, aileler, sürüş eğitmenleri ve okulların iş birliği ile genç ve acemi sürücülerin yolda daha güvenli sürüşlerini geliştirmek adına yapılan çalışmaları desteklemektedir.

Anket hakkında:
Çalışma acemi sürücülerin ebeveynlerinin yol güvenliği bilinci, inancı ve uygulamalarına yönelik tutumlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla Goodyear EMEA adına Reputation Inc. tarafından gerçekleştirilmiştir. Anket; Türkiye dahil olmak üzere toplam 19 farklı ülkede 6805 ebeveyne dağıtılan soruları kapsamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

En çok tercih edilenler; ekmek, su, antibiyotik!

TÜRKİYE ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA DÜNYA BİRİNCİSİ Türkiye’de hastaneye herhangi bir sebeple giden her 100 kişiden 30’unun reçetesine antib...