HERKES EŞİT MİDİR?

Türkiye Cumhuriyeti AnayasasıDiğer Madde :

Kısım :Genel Esaslar

Bölüm :Genel Esaslar

Anayasa`nın 10. Maddesi :

Kanun önünde Eşitlik

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/anayasa.uc?p1=10

_____________________________________________________________________

Sorun varsa ; ilgili kişiler sorumluluğunun gerekleri neyse katlanmalılar..

Bundan daha kısa bir anlatım var mıdır?

Herkes eşittir diyor?

Aksinin olmasını isteyen kim?

Bir tarafa nasıl bir hak verilecek?

Zaten herkes eşittir deniyor.

Değilse! o eşitliği ; sorumlular, görevliler sağlamakla yükümlü değil mi?Herhangi bir kişinin veya kişilerin hakkını gasp eden ve engelleyende cezasını çekmeli, hakları gasp edilene de hakkı iade edilsin, tazminatı veya hukuk çerçevesinde durum neyse çözülsün... Niye kimse hesap vermiyor?

Sorunun çıktığı yerde

sebep olandan başlayıp çözün.

Ne kadar açık ve net değil mi?

Kısaca eşitliğin (yoksa) sağlanması gerekli...

1 yorum:

  1. Herkesin eşit olması gerekirken malesef herkes eşit değil.

    YanıtlaSil

En çok tercih edilenler; ekmek, su, antibiyotik!

TÜRKİYE ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA DÜNYA BİRİNCİSİ Türkiye’de hastaneye herhangi bir sebeple giden her 100 kişiden 30’unun reçetesine antib...

Bumerang - Yazarkafe