TPAO ve SHELL KARADENİZ’DE PETROL ARAMA ANLAŞMASI İMZALADI

 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Shell Arama ve Üretim Türkiye, Türkiye’nin Karadeniz sularının en batı ucunda yer alan 3920 numaralı ruhsat alanında derin deniz arama çalışmalarını yürütmek için bugün Ankara’da bir Ortak İşletme Anlaşması (“Anlaşma”) imzaladılar. 
Anlaşma, Shell’in 1500 km2’lik bir alanın 3 boyutlu sismik verilerini toplayıp analiz etmesini ve ortakların üç yıllık süre zarfında derin deniz arama çalışması kapsamında en az bir kuyu açmasını öngörüyor. Anlaşmanın şartlarına göre, Shell’in yüzde 50 oranında hakkı olacak ve
şirket erken evre arama çalışmalarını yürütecek. Anlaşmaya göre Shell’in önümüzdeki üç sene için taahhütü 150-200 milyon dolar civarında olacak. Anlaşma hükümet yetkililerinin onayına tabi. 
Anlaşma aynı zamanda her iki taraf arasında yapılan üçüncü benzer anlaşma olma özelliğini de taşıyor. Kasım 2011’de imzalanan ilk iki anlaşma, Türkiye’nin güneybatı kıyısında (Batı Toroslar olarak bilinen kısım) derin deniz ve Güneydoğu Anadolu’da Dadaş bölgesinde karada arama faaliyetleri için yapılmıştı.
TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Uysal konuyla ilgili şunları söyledi: “Bloğun tam olarak potansiyelini değerlendirmek ve keşfedeceğimiz gaz ve petrolün ticari miktarını geliştirmek için gereken tüm kaynaklar Shell ve TPAO’da bulunmaktadır. Neler bulabileceğimizi görmek adına sıkı bir arama programında Shell ile birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz.”
Shell Uluslararası Arama ve Üretim Direktörü Andy Brown ise: “Shell dünya çapında fırsatları takip ediyor ve Türkiye’yi de önemli arama olanakları sunan bir ülke olarak görüyor. Bu anlaşma, TPAO ve Shell adına gerçekleştirilmiş bir diğer büyük fırsattır ve biz, önümüzdeki üç yıl boyunca yapacağımız arama çalışmalarını tamamlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi. 


TPAO, Türkiye’nin tek ulusal petrol firması olup 1954 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana TPAO petrol endüstrisinin her alanına öncülük etmiş ve önemli stratejik yatırımları başarıyla gerçekleştirmiştir.
Türkiye’de geniş çaplı kara ve sığ deniz operasyon deneyimine ek olarak TPAO’nun Azerbaycan, Kazakistan, Libya ve Irak’ta işletme ve işletme dışı olan çeşitli projelere katkısı bulunmaktadır.


2004’te TPAO Türkiye’nin sürekli olarak artan petrol ve doğal gaz talebini yerel ve uluslararası arama ve üretim çalışmalarıyla karşılamak için vizyon ve misyonunu yeniden belirledi ve son yıllarda Türkiye’nin arama yapılmamış havzaları ve özellikle açık denizlerindeki çalışmalarını genişleterek, yeni arama stratejisini oluşturarak yerel yatırımlarında patlama gerçekleştirdi.
SHELL, Türkiye arama-üretim sektörüne Kasım 2011’de TPAO ile imzaladığı iki anlaşmayla yeniden giriş yaptı. Shell Upstream Türkiye şirketini ve Ankara’da ofislerini kurdu. Sözkonusu Karadeniz Anlaşması, firmanın TPAO ile üçüncü, ülkedeki ise dördüncü arama projesini temsil etmektedir.  
Shell’in TPAO ile ortak diğer projeleri:
DADAŞ: Shell, ortak işletme ortağı olan TPAO ile birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır ve Batman’ın kuzeyinde konvansiyonel olmayan kaynaklara yönelik erken evre arama çalışmaları yürütüyor. Uygun kuyu yerlerini belirleyip 2013’ün ikinci yarısında delme ihtimali var. Bu erken arama programıyla amacı yerin derinliklerindeki kayalarda ticari olarak karlı olacak şekilde çıkarılabilecek gaz ve petrol olup olmadığını belirlemek. Bu ilk kuyulardan olumlu sinyaller alınsa bile, buna benzer arama faaliyetlerinde sahanın geliştirilmesine yönelik kararları vermek birkaç yıllık süre gerektiriyor.
BATI TOROS: Shell, ortak işletme ortağı olan TPAO ile birlikte Türkiye’nin güneybatı kıyıları açıklarında Akdeniz’de yer alan üç adet derin deniz bloğuna ilişkin sismik veri analizleri yapıyor. Bu bölgede daha önceden herhangi bir kuyu açılmadığından, 2014-2017 yılları arasında bir ya da daha fazla arama kuyusu açmayı gerektirecek olan sonraki adımları belirlemek adına, bu sismik verilerin detaylı analizi büyük önem taşıyor. 

Bilgi için:
Yankı Özkan (0212 376 0599)                                                        Hüseyin EKİM (0533-9227727) 
Kurumsal İletişim Müdürü                                                            Fizibilite, Anlaşmalar ve Mali Kontrol Müdürü
Shell &Turcas Petrol A.Ş.                                                               Arama Daire Başkanlığı/TPAO

Bilgi notu:
Royal Dutch Shell plc’nin doğrudan ve dolaylı olarak yatırımlarının sahibi olduğu firmalar birbirinden ayrı oluşumlardır. Bu bültende zaman zaman kullanılan “Shell”, “Shell Group” ve “Royal Dutch Shell” tabirleri Royal Dutch Shell plc ve genel olarak tüm iştiraklerini kapsamaktadır. Aynı şekilde “biz”, “bizim” gibi kelimeler de genel olarak iştirakleri ya da bunlar için çalışan kişileri belirtmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda belli bir şirket ya da şirketlerin adını vermenin gerekli olmadığı durumlarda bu ifadelere başvurulmuştur. Bu bültende kullanıldığı şekliyle “İştirakler”, “Shell iştirakleri” ve “Shell firmaları” ise ya oy haklarının çoğunluğunu ya da bir kontrol etkisi uygulama hakkını elinde bulundurarak üzerlerinde Royal Dutch Shell plc’nin doğrudan ve dolaylı olarak kontrolü olan firmaları ifade etmek için kullanılmaktadır. Shell’in üzerlerinde önemli etkisi olan fakat kontrolü olmayan firmalar “ortak şirket” ya da “ortaklar” olarak belirtilmektedir. Bu bültende ortaklar ve ortak olarak kontrol edilen oluşumlara “özsermayesi muhasebeleştirilen yatırımlar” da denilmektedir. “Shell kârı” ifadesi, Shell’in bir ortaklık, yatırım ya da firmada tüm üçüncü parti kârı çıkarıldıktan sonra doğrudan ve/veya dolaylı sahiplik kârını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Bu bültende mali durum, operasyonların sonuçları ve Royal Dutch Shell’in işleri hakkında ileriye dönük ifadeler bulunmaktadır. Tarihi gerçekler dışındaki tüm ifadeler ileriye dönük açıklamalardır ya da olma potansiyeli vardır. İleriye dönük açıklamalar yönetimin mevcut beklentileri ve tahminleri üzerinde şekillenen gelecek beklentileri ve gerçek sonuçlar doğurabilecek bilinen ya da bilinmeyen riskler ve belirsizlikler ve bu açıklamalarda belirtilenden farklı olan performans ve olaylardır. İleriye dönük açıklamalar, Royal Dutch Shell’in pazar risklerine ve yönetimin beklentilerini, düşüncelerini, tahminlerini, öngörülerini, planlamalarını vb içeren açıklamalarına maruz kalma olasılığı ile ilgilidir. Bu ileriye dönük ifadelerde şu ve şuna benzer kelimeler ve ifadeler kullanılır: “beklemek”, “inanmak”, “yapabilmek”, “”tahmin etmek”, “ummak”, “amaçlamak”, “-ebilmek”, “planlamak”, “amaçlar”, “gelecek hedefi”, “büyük ihtimalle”, “tasarlama”, “istek”, “hedeflemek”, “riskler”, “gayeler”, “-meli,-malı” ve benzeri ifadeler. Royal Dutch Shell’in gelecek operasyonlarını etkileyebilecek ve bu bültende belirtilen ileriye dönük açıklamalarda ifade edilenden farklı sonuçlar doğurabilecek aşağıdakiler gibi fakat bunlarla sınırlı olmayan birçok faktör vardır: (a) ham petrol ve doğal gazda meydana gelebilecek fiyat dalgalanmaları; (b) Shell ürünlerine olan talepte yaşanabilecek değişiklikler; (c) döviz kuru dalgalanmaları; (d) sondaj ve üretim sonuçları; ( e) rezerv beklentileri; (f) pazar payı ve sektör rekabet kaybı; (g) çevresel ve fiziksel riskler; (h) uygun potansiyel satın alma varlıkları ve hedeflerinin tanımlanmasıyla ve başarılı müzakereler ve bu ilişkilerin tamamlanmasıyla ilişkili riskler; (i) gelişen ülkelerde ve uluslar arası yasakların olduğu ülkelerde iş yapmanın riskleri; (j) iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan hukuk davaları ve düzenleme önlemleri de dahil yasal, mali ve düzenleyici gelişmeler; (k) farklı ülke ve bölgelerdeki ekonomik ve mali pazar koşulları; (l) kamulaştırma ve devlet makamlarıyla yapılan anlaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesi gibi politik riskler, projelerin onaylanmasında yapılan ertelemeler ya da öne almalar ve ortak masrafların geri ödenmesindeki ertelemeler; ve (m) ticaret koşullarındaki değişiklikler. Bu bültende kullanılan tüm ileriye dönük ifadeler açık bir şekilde bu bölümde yer verilen uyarı açıklamalarıyla birlikte nitelendirilirler. Okuyucular bu ileriye dönük açıklamalara kanunsuz bir güven beslememelidir. Gelecek sonuçları etkileyebilecek ilave faktörler 31 Aralık 2011’de biten yıl için Royal Dutch Shell’in 20-F’sinde (www.shell.com/investor ve www.sec.gov) yer alır. Bu faktörler okuyucular tarafından da göz önünde bulundurulmalıdır. Her bir ileriye dönük açıklama sadece bu bültenin tarihinde, 14 Şubat 2013, geçerlidir. Ne Shell, ne onun herhangi bir iştiraki ne de Shell Group yeni bilgi, gelecek olaylar ya da başka bir bilgi sonucunda ileriye dönük hiçbir açıklamayı halka açık olarak güncellemek ya da gözden geçirmek durumunda değildir. Bu risklerin ışığında sonuçlar, bu bültende yer alan ileriye dönük ifadelerde açıklanan,
 ifade edilen ya da gösterilenden önemli ölçüde farklı olabilir. 
(bu bir basın bültenidir)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

En çok tercih edilenler; ekmek, su, antibiyotik!

TÜRKİYE ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA DÜNYA BİRİNCİSİ Türkiye’de hastaneye herhangi bir sebeple giden her 100 kişiden 30’unun reçetesine antib...