BALKAN FACiASI 100 YAŞINDA

Muhacirler, toplumda dürüst, çalışkan  kimseler olarak nitelendiriliyor.
Balkan Göçmenleri'nin yerleştirildiği yerlerin isimleride ilgi çekici;
Refahiye, Kadiriye, Kemaliye, Şevketiye, Aziziye gibi olgunluk, iyilik, şefkat gibi kelimeleri çağrıştırıyor..
Muhacirlerin  neler yaşadıkları devlet veya basın  tarafından hiç araştırılmamış..
Osmanlı'da devlet destekli zenginlere örnek; Fener Rumları.
TBMM'de ilk meclisin üyelerinin  % 20'si göçmen.
Gazi Mustafa Kemal öldükten sonra bu oran % 7'ye düşmüş.
Mehmet Akif Ersoy, Arnavut asıllı bir Türk.

Balkanlar'daki soykırımın sonraki nesillere aktarılamaması  eğitim farkı (yazı yazılamaması),
refah farkından ( mali kaynaklar) kaynaklanıyor..Diğer bir deyişle düşük okuryazarlık ve unutma üzerine kurulu dış politika yüzünden dünyaya anlatılamamış; Balkan Faciası.

Avrupa ifade edilirken genellikle Hristiyan Avrupa deniyor. Aslında yanlış bir ifade.
Çünkü Avrupa'da eskiden beri Müslümanlar ve Yahudiler yaşamıştır. 
973 tarihinde Sicilya'da bir çok cami varken günümüzde yoktur!

Osmanlı Burjuvazisi Rumlar ve Ermeniler'den oluşmuştur.
2015 yılı Ermeniler'in yönlendirme ve dünyayı etkilemelerinden dolayı ülkemiz için zor bir yıl olacaktır.

Osmanlı İmparatorluğu'nda genel olarak Müslümanlar eğitimsiz ve fakirler..

Lozan Antlaşması'yla Balkanlara dönülmeyeceği politikası belirlenerek Balkanlar unutturuldu. Yunanistan ise bunu tersini yaptı.

Osmanlı'dan bağımsız olan ülkelerin hiçbiri kendi başına bağımsız olmamıştır.
 O yıllarda ve günümüzde mali desteklerle, isyanlarla başlayan süreçler bağımsızlığa götürmüştür...
Abdülhamit zamanında ve günümüzde de isyanlar ve benzeri haksızlıklar ortadan kaldırıldığında  Türkler Hristiyanları Öldürüyor diye Avrupa ve ABD'den planlı - programlı kampanyalar başlıyor!!!Arkasından ıslahatlar, bağımsızlık çalışmaları için baskılar yapılıyor.Osmanlı  güçsüz olduğundan olaylara direnemiyor.Ancak Abdülhamit farklı formüllerle direniyor ve başarılı oluyor.
Kıbrıs İstanbul tercihindeyse Kıbrıs'ın yönetimi İngilizler'e bırakılmak zorunda kalınıyor.
İstanbul'u kaptırmamak için.
Kötünün iyisi diye düşünülebilecek Ayestefanos Antlaşması iptal edilip Berlin Antlaşması yapılıyor.Bulgaristan'ın bu sayede Ege ile bağlantısı kesiliyor ve küçülüyor.Abdülhamit isyancı liderleri satın alarak olayları azaltarak bitiriyor.
Balkanlarda 16 dil konuşuluyor!Balkan coğrafyası'nda Arnavut, Yunan, Bulgar, Slav ve Türkler var. Slav olarak Sıprplar, Slovenler, Hırvat ve Karadağlılar yer alıyor.

Bu yarımadada Bizans 1000 yıl, Osmanlı ise 600 yıl  egemen kalmış.Tarihte en geniş sınırlarıyla Bizans ve Osmanlı aynı coğrafyayı paylaşmış.

Balkanlara, Türkler, 11 yy'da yani 1071'li yıllarda ve öncesinde ise Karadeniz üzerinden  gelmişler.

Balkanlar konusuna vatandaşın ilgili ve farklı bir bakış açısı görülmüyor!

Bu bölgede Pomaklar, Torbeşler, Goralılar, Kuman ve Kıpçak Türkleri de bulunuyor.

Son yıllarda Balkan lar konusu  yazılı ve görsel basında ve  etkinliklerde    daha çok yer almaya başlamış durumda.

Rodop Köyleri'nde Balkan Savaşları'nın etkileri sürüyor, akademisyenlerin anlatımına göre.

Erzurum Balkan konusunda ki konferanslara diğer illerden daha çok ilgi göstermiş, Ermenilerin yaptığı katliamlar sebebiyle (bir tespit).
Balkan savaşlarının sonucu   Anadolu savaşlarının başlangıcı olamuş..
Balkan Yarımadası'nda 8.5 milyon Müslüman yaşıyor..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

En çok tercih edilenler; ekmek, su, antibiyotik!

TÜRKİYE ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA DÜNYA BİRİNCİSİ Türkiye’de hastaneye herhangi bir sebeple giden her 100 kişiden 30’unun reçetesine antib...