Dünyada her gün 2000 çocuk temiz tuvalet olmadığından ölüyor

‘Temiz Tuvalet Kampanyası’ ile Türkiye’de 7 milyonu aşkın kişiye ulaşan ve kampanyanınbaşarısını yurtdışına da taşıyan OPET,  19Kasım Dünya Tuvalet Günü’nde konunun önemini hazırlanan reklam filmi ileyineliyor. Tüm televizyonlarda bugüne özel olarak yayınlanacak olan TemizTuvalet Kampanyası ile ilgili film, çarpıcı bir soru ile başlıyor.  Filmde izleyiciye "Bugün
Dünya Tuvalet Günü.Komik mi buldunuz? Peki size çarpıcı veriler söylersek hala komik bulacakmısınız?" diye soruluyor ve ardından dünyada günde yaklaşık 2 bin çocuğuntemiz tuvalet olmadığı için hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Bu nedenle dahasağlıklı bir Türkiye için, ‘Temiz Tuvalet Kampanyası 13’üncü yılında yola devamediyor’ mesajı veriliyor.
Tüm ulusalkanallarda yayınlanacak reklam filmi ile tuvalet hijyeninin önemine dikkatçeken ve sosyal yaşama sağladığı desteklerle sektörde farklılık yaratan OPET,“Temiz Tuvalet Kampanyası” ile 13 yıldır Türkiye’de hijyen bilinciniyerleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2000 yılından bu yana sürdürülen veTürkiye’de gerçekleştirilen en uzun soluklu toplumsal projelerden olan ‘TemizTuvalet Kampanyası’ ile OPET, kendi istasyonlarından başlayan tuvalet temizliğive hijyenini yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü dönüşümü kalıcı hale getirmeyibaşardı. OPET akaryakıt istasyonlarındaki personele eğitimler verilirken, tuvaletlerihijyenik bir ortama kavuşturuldu, engelli tuvaleti şartı getirildi. İstasyonlarabebek bezi değişim üniteleri yapıldı. Çocuk ve yetişkinleri eğitmek amacı ileçizgi filmler ve reklam filmleri hazırlanarak televizyonlarda yayınlanmasısağlandı. Proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ileişbirliği yapılarak, okullarda öğrenci ve öğretmenlere de eğitim verildi.
Öteyandan OPET, Türk Standartları Enstitüsü’nün talebi üzerine, halka vemüşterilere açık tuvaletlerin standartlarını yeniden belirledi. Yenistandartlar, TSE Teknik Kurulu’nun 14 Haziran 2012 tarihli toplantısında kabuledilerek yayınlandı. Yeni standartlar, İçişleriBakanlığı’nın başlattığı uygulamayla işyeri ve restoran tuvaletleri de dahilolmak üzere tüm tuvaletlerde zorunlu kılındı.
Projekapsamında eğitim veren OPETYönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk liderliğindeki OPET Eğitim Ekibi, Türkiye genelinde72 ili gezerek 5,5 milyon km.’den fazla yol kat etti. 5500 saat eğitimle 7milyonu aşkın kişi, doğru ve temiz tuvalet kullanımı konusunda bilgilendirildi.Kampanya çeşitli kurum ve kuruluşlardan işbirliği çağrıları almaya devamediyor. Projenin bundan sonraki adımlarında; Türkiye’de yapılan çalışmaların sürdürülebilirkılınması hedeflenirken, Suudi Arabistan ve Makedonya ile başlayan yurtdışı açılımlarınındevam etmesi öngörülüyor. 
OPETTemiz Tuvalet Kampanyası, 2004 yılında IPRA (Uluslararası Halkla İlişkilerDerneği) Golden World Awards yarışmasında “Sosyal Sorumluluk Projeleri”kategorisinde birinci seçildi. Aynı yıl TÜHİD (Türkiye Halkla İlişkilerDerneği) 3. Altın Pusula Ödülleri’nde “Sosyal Sorumluluk Projeleri”kategorisinde ve Nokta Dergisi “Doruktakiler” anketinde “Sosyal SorumlulukKampanyaları” kategorisinde birinci oldu.  OPET, 2013 yılında işdünyasındaki üstün performansları onurlandıran Uluslararası Stevie Ödülleri’ndede Yılın Sağlık, Güvenlik Ve Çevre Programı kategorisinde “Temiz TuvaletKampanyası” ile ödüle layık bulundu.
DünyaTuvalet Günü nasıl ortaya çıktı?
BirleşmişMilletler Genel Kurulu, geçtiğimiz Temmuz ayında dünya genelinde 1,1 milyarkişinin tuvalet ihtiyacını açık alanda giderdiğini belirterek, 19 Kasım'ı resmenDünya Tuvalet Günü ilan etti. Uluslararası sivil toplum kuruluşları DünyaTuvalet Günü'nü daha önce kabul etmişti ama BM, bu günü 2013 yılında tanıdı. BMGenel Kurulu'nda kabul edilen kararda, açık alanda tuvalet ihtiyacınıgidermenin engellenmesi, hijyen ve sağlık koşullarını geliştirecek politikalaruygulanmasının amaçlandığı belirtildi ve tüm insanların hijyenik koşullardayaşaması için farkındalığın artırılması amacıyla böyle bir günün kabul edildiğiaçıklandı.
İstatistikleregöre dünyada her üç kişiden birinin uygun koşullarda tuvalet imkanı bulunmuyorve her gün yaklaşık 2 bin çocuk önlenebilir ishal nedeniyle hayatınıkaybediyor. Gelişmekte olan ülkelerde kanalizasyon ve temiz su yetersizliğinedeniyle yıllık 260 milyon dolar kayıp yaşanıyor. Tuvalet imkanı temel insansaygınlığı için de önem taşıyor. Tuvalet imkanı olmayan kadınlar tecavüz veistismar riskiyle karşı karşıya kalıyor.
BMrakamlarına göre, 7 milyarlık dünya nüfusunun 6 milyarı cep telefonuna sahipkenancak 4,5 milyar kişinin uygun koşulları taşıyan tuvalet imkanı bulunuyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

En çok tercih edilenler; ekmek, su, antibiyotik!

TÜRKİYE ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA DÜNYA BİRİNCİSİ Türkiye’de hastaneye herhangi bir sebeple giden her 100 kişiden 30’unun reçetesine antib...